تماس با ما

آدرس: سیرجان، انتهای بلوار هجرت، مجتمع پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، حوزه معاونت علمی، دفتر فصلنامه تعالی منابع انسانی

تلفن: 03441523000

03441523705

پست الکترونیکی: info@iausirjan.ac.ir

نمابر: 03441523001


CAPTCHA Image