تعداد مقالات: 22

2. رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 23-47

علیرضا فتحی زاده؛ معین ضابطی؛ فاطمه عتیقی


3. مدل پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی (مطالعه موردی : دستگاههای اجرایی شهر کرمان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 48-64

رضا فرهمند؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی


4. آمیزش خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-21

مصطفی هادوی نژاد؛ زهره ادهمی


7. باز آفرینی امید اجتماعی با بهره گیری از الگوی حکمرانی جامع

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 18-40

فواد مکوندی؛ عبدالکریم بهزادی


8. طراحی الگوی تطبیقی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 22-43

عادل کولک؛ حسن سلطانی؛ شیوا مداحیان؛ مهدی محمد باقری؛ نوید فاتحی راد


9. عوامل علّی خودتوانمندسازی منابع‌انسانی در سازمان‍های‌دولتی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-45

محسن قره خانی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی


11. الگوی تعالی منابع انسانی فرودگاهی (رویکرد تطبیقی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 44-67

علی یعقوبی پور؛ علی جعفری


12. نقش میانجی مشارکت و رفاه عاطفی در تأثیر فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 46-62

سهیلا زرین جوی الوار؛ دنیا باوی


15. کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 68-81

سعید پرده شناس؛ مصیب سامانیان؛ آذر کفاش پور


16. ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در حوزه نیروی دریایی ارتش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 82-101

روح الله شریفی؛ احمد ملکی


22. رابطه سرمایه روان‌شناختی و تنبلی اجتماعی با نقش میانجی بهزیستی ذهنی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400

علی نجفی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد