نویسنده = احمد ملکی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در حوزه نیروی دریایی ارتش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 82-101

روح الله شریفی؛ احمد ملکی