نویسنده = معین ضابطی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 23-47

علیرضا فتحی زاده؛ معین ضابطی؛ فاطمه عتیقی