نشریه تعالی منابع انسانی، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان منتشر      می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان  با تمرکز بر مباحث مدیریت و تعالی منابع انسانی پایه گذاری شده است و با هدف بهبود و پیشرفت در توسعه سازمان‌ها و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و مدیریت دانش مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌کند.

توجه: کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه صرفا از طریق این سامانه قابل بررسی است. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. در صورت داشتن هر گونه سؤال، لطفا از قسمت «تماس با ما»، موجود در منوی اصلی سامانه اقدام شود.

لطفا جهت آماده سازی و ارسال مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، مقاله را  از طریق همین سامانه به دفتر فصلنامه ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، زمستان 1399 

ابر واژگان