نشریه تعالی منابع انسانی، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان منتشر      می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان  با تمرکز بر مباحث مدیریت و تعالی منابع انسانی پایه گذاری شده است و با هدف بهبود و پیشرفت در توسعه سازمان‌ها و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و مدیریت دانش مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی می‌کند.

توجه: کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه صرفا از طریق این سامانه قابل بررسی است. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. در صورت داشتن هر گونه سؤال، لطفا از قسمت «تماس با ما»، موجود در منوی اصلی سامانه اقدام شود.

لطفا جهت آماده سازی و ارسال مقاله پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، مقاله را  از طریق همین سامانه به دفتر فصلنامه ارسال فرمایید.

 

 • کشور محل چاپ : ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
 • شروع انتشار: پاییز 1399
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 7620-2228
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مدیریت منابع انسانی
 • هزینه داوری مقاله: خیر
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 15روز
 • زمان داوری: حداقل دو ماه
 • ایمیل مجله: hre.sirjan@gmail.com
 • ایمیل پشتیبان: hre.unisirjan@gmail.com

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز 1400 

ابر واژگان